poniedziałek, 5 grudnia 2016

Simple Sabotage Field Manual

Źródło:
Fragment instrukcji, stosowanej obecnie przez PKP: