czwartek, 10 marca 2016

Z kazuistyki ciał obcych


Leon Wachholz, Z kazuistyki ciał obcych w odbycie i odbytnicy, Przegląd lekarski 48/1907, Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[fragment 'Chmur' Arystofanesa' w przekładzie Edmunda Cięglewicza]