poniedziałek, 21 marca 2016

Kawalerów zwyczaje pogrzebowe

Wiesław Bończa-Tomaszewski, Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Zatwierdzony do użytku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wojskowych. Warszawa 1939, Główna Księgarnia Wojskowa.

Brak komentarzy: