poniedziałek, 7 marca 2016

Wskazówki dla turystów

Kto w krótkim przeciągu czasu chce wiele zwiedzić i widzieć, powinien:
a) przybywszy do wielkiego miasta, w hotelu w którym mieszka wziąć dorożkę lub fiakra i nim objechać wszystkie znaczniejsze miejsca, ulice i place publiczne; zwykle dorożkarze wiedzą dobrze, co jest w mieście ciekawego, lubią w tem podróżnego oświecać byle mu tylko dać dobre słowo. Gospodarz hotelu zwykle godzi się z dorożkarzem, za takie obwiezienie sam płaci i potem podróżnemu w rachunku podaje; powszechna rzetelność i uczciwość gospodarza hotelu jest dostateczną rękojmią, że się oszukanym nie zostanie, bo ludzie ci znają dobrze przepisy miejscowe i charakter ludzi, z którymi się godzą.
b) bardzo rano wstawać, a późno iść na spoczynek; 5 godzin wypoczynku jest dosyć.
c) na obiadach, w kawiarniach, cukierniach, lub winiarniach i na paleniu cygar czasu nie tracić; podróżowanie bowiem, jeżeli ma być z pożytkiem nie jest bynajmniej wypoczynkiem ale pracą, po której gdy wrócimy miłe pozostają wspomnienia, zwłaszcza jeżeli się wszystko co się gdzie każdego dnia widziało, wiernie na papier przeniosło.
Jan Flasieński, Przewodnik dla podróżujących w Europie podług najnowszych źródeł ułożony z dodaniem mapy drożnej kolei żelaznych i dróg pocztowych. Warszawa, nakładem i drukiem S. Orgelbranda, Księgarza i Typografa przy ulicy Miodowej Nr. 496, 1851 roku.

Brak komentarzy: