niedziela, 30 sierpnia 2020

Uroki dawnej prasy (23)

od granic Moskiewskich, d. 18. Marca

Bywszy maior polski Spensberger, o którym powiadaią, iż posiada wielkie talenta woyskowe, wchodzi w służbę pewney neutralney potencyi.

Niemcewicz, który z Kościuszką do Ameryki udał się, chce powrócić w przyszłości do swoiey oyczyzny(*).

z S.Vito d. 28. Lutego

Fanatyzm krwi pragnący zapalił ludzi prostych i nierozsądnych w kraiu naszym, gdzie zawsze spokoyność panowała, gdzie municypalność iuż była ustanowiona i rozkazy Buonaparty uskutecznione. Zbuntowani opatrzywszy się w oręż porwali się na Francuzów.

Natychmiast kolumna republikanów nadciągnęła, roziątrzony zwycięzca położył trupem znaczną liczbę insurgentow i kray ten cały wystawiony był na rabunek. Dowódzcy buntu uciekli.

z Włoch, d. 14. Marca

Buonaparte wyniósł rozmaitych żydów w Ankonie do godności członków municypalności. Ludzie zamyślali rabować tamteyszych bogatych żydów, ale Buonaparte wziął ich pod swoią protekcyą.

z Wiednia d. 22. Marca

Między tuteyszym dworem, Londynem, i Petersburgiem biegaią znowu częste kuryery.

Obwieszczenie.

Przy teraźnieyszey łagodney przybliżaiącey się porze roku wszystkim właścicielom ogrodów tuteyszych przypomina się aby niezwłocznie do obierania i wyczyszczenia ogrodów swoich z wąsiąnek pod karą 2. talarów przystąpić nieomieszkali. Nade wszystko zaś zaleca się onym, aby iak naypilnieyszą dawali baczność na okazuiące się wąsiąnki krężne i aby te natychmiast wytępić starali się. W Poznaniu dnia 6. Marca.1798(**). Magistrat J.K.Mci Pruss Południowych.

Obwieszczenie.

Gdy ieszcze rożne flinty i szable, podczas insurrekcyi oddane na Ratuszu tuteyszym w schowaniu znayduią się, i przez właścicielów należycie do nich legitymować się mogących ieszcze nie odebrane zostały. Donosi się zatym ninieyszym obwieszczeniem do ogólney wiadomości, aby właściciele wzmiankowani w przeciągu czterech tygodni względem odebrania tey broni przy należytey legitymacyi u Registratora Viebiga codzień rano od godziny 9.do 10. po południu od 3. do 4. na Ratuszu tuteyszym zgłosić się raczyli, po upłynieniu bowiem tego czasu wszystka nieodebrana broń iako zepsuciu tutay podległa przezwięcey datność przedana bydź ma. W Poznaniu dnia 9. Marca 1798(**). Magistrat J.K. Mci Pruss-Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.04.08 Nr 28]

(*) - Owszem, powrócił jak zamierzał [vide biogram]

(**) - Błąd drukarski, chodzi o rok 1797

Brak komentarzy: