wtorek, 1 września 2020

Uroki dawnej prasy (25)

 od granic Moskiewskich, d. 21. Marca

Na roskaz Cesarza musi każden powóz albo sanki zatrzymać się gdy trafi na iadącego Cesarza. Męszczyzna powinien wysięść z karety albo sanek na ziemię i pokłonić się, Damy zaś powinny otworzyć drzwi chcąc niby wysiadać, i pokłonić się w powozie. Ale ieżeli napotkaią Cesarzową, powinny i damy z powozów wysiadać.

Z Austryi piszą, co następuie

Dwa szwadrony kawaleryi naszey częścią porąbano na sztuki, częścią w niewolą zabrano. Dostało się także 3 Austryackich generałów w niewolą. Woluntaryuszowie tyrolscy popisywali się dobrze. Ale generał Kuen, który kommenderował dywizyą tych ochotników wpędzony został ze swoim korpusem miedzy skały i podobno z nich niewyratuie się iuż.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.04.12 Nr 29]


Brak komentarzy: