czwartek, 10 września 2020

Uroki dawnej prasy (34)

 z Graz d. 26. Kwiet.

Wszystko iest teraz u nas wesoło. Francuzi cofaią się ze wszystkich stron do Włoch.

List generała Buonaparte do Dogi Weneckiego, pisany w głowney kwaterze w Judenburg dnia 20. Germ. (9. Kwiet.)

Cały kray Rzpltey Weneckiey iest pod bronią. Ze wszystkich stron rozlega się hasło "Śmierć francuzom". Kilkaset żołnierzy armii Włoskiey stało się iuż ofiarą iey. Nadaremnie udawasz WPan iakbyś tego nie chwalił a przykładasz się sam do uorganizowania buntów. Rozumiesz że to WPan że będąc w głębi Niemiec, nie potrafię ziednać szacunku dla naypierwszego ludu w Świecie? Jestżeśto WPan pewny, że Włoskie legiony tę przez WPana nasadzone mordy cierpliwie zniosą? Krew naszych braci broni pociągnie za sobą zemstę surową. Posełam do WPana mego adiutanta z propozycyam i obieray sobie pokoy albo woynę! Jeżeli WPan nie dołożysz zaraz wszelkich sił do rozproszenia buntów, ieżeli nie rozkażesz aresztować natychmiast zaboycow i wydać mi ich - wydaię ci woynę.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.05.17 Nr 39]

Brak komentarzy: