piątek, 18 września 2020

Uroki dawnej prasy (42)

z Wiednia d. 27. Maia.

Interessa polityczne ciemną ieszcze dotychczas są okryte zasłoną. Nie tylko dopełniaią tu starych regimentów lecz wystawiaią ieszcze nowe. Co się tyczę Francyi, zdaie się, że względem iey niezupełnie ieszcze spokoyni iesteśmy, ale i Anglii nie ufamy.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.06.14 Nr 47]

Brak komentarzy: