niedziela, 20 września 2020

Uroki dawnej prasy (44)

z Mińska d. 22. Maia

Miasto tuteysze uszczęśliwione zostało przybyciem Nayiaśnieyszego Imperatora JMci wieczorem d. 20. Dnia 21, ruszył Nayiaśn. monarcha w dalszą podróż do Nieświeża oglądawszy wprzód lazaret Rostowskiego regimentu, którego ochędóstwo pochwalił.

z Wiednia d. 3. Czerw.

Przysposobienia do woyny kontynuią się dotychczas z równą czynnością.

Bergamczykowie i Breścianie są dotychczas w żywey czynności i zatrudniaią się uformowaniem nowey konstyiucyi, ale doświadczaią przeszkody od mieszkańców Doliny Sabia, którzy się w liczbie 10,000 ludzi zgromadzili grożąc nowemu budynkowi zwaleniem.

Tamteysza administracya wydała proklamacyą do piękney płci, w ktorey mówi to, co następuie: "Obywatelki, jesteście zanadto interessuiącą częścią towarzystwa,  aby was w zaniedbaniu zostawić miano. Oyczyźna gruntuie swoie naysłodsze nadzieie na poiętności piekney płci".

z Włoch d. 28. Maia.

Miasto Ankona, które miało bydź oddane Papieżowi po pokoiu, republikanizuie się samo z siebie. Nowa municypalność skassowała tytuły szlachectwa i wysłała deputacyą do generała Buonaparte z proźbą o złączenie się z Cispadańską Rzplitą.

z Wenecyi d. 28. Maia.

W Święto Wniebowstąpienia uchylony został zachowywany od tak wielu wieków zwyczay żenienia się Dogi z Adryatyckim morzem, gdyż nie mamy żadnego Dogi. Nasz Patryarcha wydał list pasterski, w którym napomina wszystkich mieszkańców Rzplitey Weneckiey, aby nowy porządek rzeczy za przeznaczenie boskie uważali, i iemu posłusznemi byli.

Gdy Francuzi zabierali z kościoła S.Antoniego srebro, wzięli też między innemi, ięzyk, podbródek i inne relikwie tego Patrona tamteyszego miasta, wtym na tę wiadomość wzniósł się powszechny krzyk żałosny po całym mieście i wszyscy mieszkańcy zeszli się do kommisarza Francuzkiego, i wykupili owe relikwie za 35,800 liwrów.

z Londynu d. 6. Czerwca

Nigdy Wielka Brytania nie znajdowała się, w krytycznieyszym stanie iak teraz, gdyż upór pierwszego ministra Pitta i partyi iego,niechcąc opuścić styru rządu, zaciętość Foxa i oozycyi całey w popieraniu swego systematu i intrygi publiczne i taiemne partyzantów przybliżaią oyczyznę coraz bardziey do kresu zaburzenia powszechnego.Tak dalece, iż ci, lubo maią rożne od siebie zamiary, wszyscy iednak przykładaia się równo do wystawienia narodu na niebespieczeństwo i ułatwienia obcemu nieprzyiacielowi przedsięwzięcia iego.  

Zgoła rzecz przyszła iuż do tego stopnia iż wkrótce pokazać się musi iaki obrót weźmie.

Obwieszczenie.

Ponieważ officyalista jeden(*) dla popełnionego zdzierstwa, postępowania obowiązkom swoim sprzeciwiaiącego się i złego używania urzędu swego, z tegoż urzędu przez dekret deputacyi kameralney sprawiedliwości złożony został, przeto podaie się to ninieyszem obwieszczeniem, dla przestrogi do wiadomości. Dan w Poznaniu, dnia 2. Czerwca roku 1797. Kamera Woyskowa i Ekonomiczna JK.Mci Pruss-Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.06.21 Nr 49]

--

(*) - ale który? Czyżby ochrona danych osobowych była dawniejsza niż się nam wydawać może?

Brak komentarzy: