czwartek, 24 września 2020

Uroki dawnej prasy (48)

 z Konstantynopola d. 25. Maia

Między janczarami pokazała się tu wielka niespokoyność i nieukontentowanie długo taione z powodu tego, że rząd roskazał ich czwiczyć w mustrze Europeyskiey przez obcych officyerów i żołnierzy i żądali od Sułtana aby wszystkich cudzoziemsikich żołnierzy z państw swoich oddalił. Ta rzecz pociągnęła za sobą częste obrady gabinetowe i zapewniaią, że Sułtan osądził za rzecz potrzebną przychylić się do ich żądania. 

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.07.05 Nr 53]

Brak komentarzy: