piątek, 2 października 2020

Uroki dawnej prasy (56)

z Lwowa d. 19. Lipca.

Listy z Czernowie datowane dnia 12. tm. donoszą, że dnia 11. właśnie na tym samym mieyscu, gdzie potyczka zaszła, to iest pod Dobrowicami powieszono 9. zaiętych w niewolą insurgentów Polskich, między któremi znaydował się ich przewodnik, piekarz z Mołdawii. Tego samego losu doznał ich naczelnik Milfort, bywszy officyer przy Polskiey gwardyi koronney w Warszawie. Drugi officyer nazwiskiem Noel umarł na rany. Milfort posiadał piękne talenta i umieiętności i był wysokiego wzrostu. Przy Milforcie znaleziono ordynans Deniski, nakazuiący mu, aby gdzie tylko wkroczy wycinał w pień wszystkich niemieckich officyantów i na ich mieysce obierał rodaków. 

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.08.12 Nr 64]


Brak komentarzy: