wtorek, 6 października 2020

Uroki dawnej prasy (60)

z Londynu d. 4. Sierpnia

W Irlandyi umarł niedawno Daniel Bull Macarthy Esq. w 112 roku wieku swego. Miał 5 żon. Z których ostatnia miała lat 14 gdy się z nią żenił, on zaś lat 84 i spłodził z nią ieszcze 20 dzieci. Nie piiał tylko gorzałkę. Podczas zimy chodził często 8 d10 mil na polowanie pieszo.

Z Algieru d. 26. Czerwca

Jeden z pierwszych ministrów Deia, wpadłszy w niełaskę, nie tylko że bardzo był bity, ale nawet na śmierć skazany. Żyd pewien nazwiskiem Mardokacz Baeri, faworyt Deia znacznie się do tego przyczynił.

Obwieszczenie. 

Końcem lepszego dozoru chcąc ostatecznie urządzić przekupstwo tuteysze wszyscy zatem którzy za przepisem wyszłego urządzenia  d. 7. Grudnia roku przeszłego, przekupstwem bawić się zamyślają, ninieyszym uwiadomiaią się obwieszczeniem aby 2go  Septembris a.c. przed południem od godziny 9 aż do 22tey na ratuszu przed Jmc Panem inspektorem policyi Leichert stawili się, i tamże deklaracye swoie do protokołu podali. Oznaymuie się przytym oraz iż od 10. przyszłego miesiąca żadną miarą nikt przekupujący bez koncessyi cierpiany bydź nie ma. Owszem zaś gdyby ktokolwiek po uwiadomieniu ninieyszym nie strzegł się szkody, takowemu wystawione iego towary konfiskowane będą. W Poznaniu, dnia 22. Sierpnia 1797. Dyrektoryum Policyi Miasta JK.Mci Pruss-Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.08.26 Nr 68]

Brak komentarzy: