czwartek, 15 października 2020

Uroki dawnej prasy (69)

z Paryża d. 7. Wrześ.

Oto są dalsze szczegóły wielkiego zdarzenia zaszłego dnia 4. t.m. Dyrektoryat wykonawczy przyprowadziwszy do skutku umówiony z niektoremi członkami ciała prawodawczego plan, i osadziwszy w Tempel wszystkich spiskowych, posłał do radów obydwóch z doniesieniem, iż w celu uratowania oyczyzny i utrzymania konstytucyi widział się bydź przymuszonym chwycić się gwałtownych środków. Gdyby iednym dniem był spóźnił się, iużby Rzplita niebyła exystowała. Same mieysca obradów publicznych punktem były ziednoczenia się spiskowych, którzy wspaniały naród pod nogi zwyciężonych Królów rzucić znowu chcieli. i t.d.

Do tego doniesienia przyłączył Dyrektoryat pisma, z których się cały spisek okazał.

z Rzymu d. 23. Sierp.

Przeznaczone dla syna Xiążęcia Brazylii pieluszki są iuż poświęcone, i teraz ie na widok publiczny wystawiono. Wkrótce będą przesłane na ręce Nuncyusza w Lizbonie maiącego ie oddać z naywiększą okazałością.

[Pierwsza wątpliwość to taka, czy wolno srać w poświęcone? Druga, to ta, że syn księcia João, Francisco António, w sierpniu 1797 miał już dwa i pół roku, a to chyba wiek na pożegnanie z pieluszkami, a nie powitanie. Chyba, że właśnie pieluszki miały być obiektem rytualnym, a nie użytkowym.]

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.09.23 Nr 76]

Brak komentarzy: