niedziela, 25 października 2020

Uroki dawnej prasy (79)

 z Rzymu d. 1. Paźdz.

Oyciec S. zachorował w tych dniach tak niebespiecznie, iż się lękano o życie iego. Lecz moc temperamentu wyrwała go z niebespieczeństwa i powrócił iuż do zupełnego zdrowia.

W Udine zniesiono kanoników i 4 zakony. Także nie wolno nikomu pokazywać się bez kokardy. Nawet kapucyni muszą ie przypinać do swoich kapturów.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.10.28 Nr 86]

Brak komentarzy: