niedziela, 6 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (120)

 z Paryża d. 6. Marca

Felczerowie lazaretu polowego w Gwadelupie posłali małą skrzynię do Paryża, w którey znaydowała się czaszka młodego Negra, a w niey znalezione 3 igły. Gdy fregata maiąca na sobie tę skrzynię przez Anglików zabraną została, oddano ią towarzystwu doktorskiemu w Londynie. Wspomnione towarzystwo odesłało ią natychmiast do francuzkiego komissarza zawiaduiącego zamianą niewolników francuzkich w Anglii, pisząc do niego następuiący list:

„Ponieważ towarzystwo rozumie, że mężowie uczeni zawsze w wzaiemney zgodzie i przyiaźni żyią; więc poczytało za obowiązek swoy, przesłać WPanu przyłączony pakiet, ażeby iak nayprędzey na mieysce swoiego przeznaczenia odesłany był. Przy tey okoliczności donosi, iż iey gorliwym iest życzeniem widzieć rozszerzone umieiętności, utwierdzoną spokoyność i szczęśliwość w wszystkich kraiach a mianowicie w narodzie WPana, który w ostatnich czasach tak wiele przyłożył się do rosprzestrzenienia granic ludzkiego rozumu."

Od brzegów Wisły d. 14. Marca.

Stosownie do wiadomości z St.Petersburga okoliczności zaszłe przy śmierci zmarłego Króla Polskiego były te same, co przy śmierci zmarłey imperatorowey. Czynią tam wielkie przysposobienia do okazałego pogrzebu. Dnia 22. Lutego Imperator odwiedzał z całym swoim dworem zwłoki zmarłego, włożywszy mu sam królewską koronę na głowę. Ciało złożone będzie w pokoiu pałacu marmurowego, wspaniale przyozdobionym i oświeconym, a potym stać będzie przez 3. dni przed pochowaniem na katafalku w kościele katolickim.

Rozmaite wiadomości.

Pogłoska niesie, że w Rzymie odkryto prywatny skarb papieża, który w sobie zawierał 2 miliony talerów.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.03.24 Nr 24]

Brak komentarzy: