czwartek, 10 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (124)

[Jak z poniższego wynika, od dawna wiadomym jest, że wybory są rzeczą pożądaną, o ile tylko ich wynik zgodny jest z oczekiwaniami aktualnie rządzących]

z Paryża d. 20. Marca.

Wielość i własność sama środków ostrożności, iakich się rząd od nieiakiego czasu chwyci, zdaią się okazywać i usprawiedliwiać obawę tego z przyczyny nadchodzących elekcyów. Wszystkie zgromadzania się obywatelów wzbudzaią iego czuyność. Wszystkie koła konstytucyine, których się wiele w rozmaitych miastach uformowało, zostały zamknięte. Jednakowoż mimo wielkie usiłowanie nie mógł ieszcze rząd ziednoczyć wszystkich opiniów i wszystkich partyów. Jakubini z iedney a roialiści z drugiey strony nieprzestaią czynić dwóch wielkich przeszkód, tamuiących iego kroki, sprzeciwiaiących się iego operacyom, i dążących do zwalenia teraźnieyszego systematu. Uważaiąc ten stan rzeczy, obawiać się należy, aby wybór przyszłych reprezentantów nie wprowadził za sobą do ciała prawodawczego nowych żywiołów niezgody i zamieszania wewnętrznego.

z Paryża d. 23. Marca

Zgromadzenia pierwiastkowe rospoczęły się iuż w Paryżu i w całey Rzplitey; panuie w nich iak naywiększa spokoyność: liczba patryotów zgromadzonych do wyboru iest nader znaczna i wszystko spodziewać się każe, że wybór na samych tylko patryotów padnie.

Napper Tandy, Irlandczyk, który niedawno prezydentem był podczas festynu Ś. Patrycyusza, a przed tym połkownikiem w woysku irlandskim, prezentowany był w tych dniach generałowi Buonaparte i mianowany został od niego generałem brygardy legii Irlandskiey.

z Peterzburga d. 9. Marca.

Obchód pogrzebowy bywszego Króla Polskiego z wielką odprawił się okazałością: 18 batalionów formowało potróyną linią posząwszy od pałacu marmurowego aż do kościoła. — Imperator sam iechał konno, odprowadzaiąc ciało do drzwiów kościoła


[Gazeta Południowo-Pruska 1798.04.07 Nr 28]


Brak komentarzy: