środa, 16 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (130)

Rozmaite wiadomości

Niektóre gazety rozgłosiły wiadomość, że do Hamburga przywieziono z Londynu 28. beczek pieniędzy przeznaczonych do Wiednia. Lecz pewne doniesienia twierdzą przeciwnie, że te pieniądze przesłane zostały z Wiednia do Londynu dla zapłacenia prowizyów od pożyczki austryackiey.

Piszą z Rastadt, że Buonaparte poiedzie do Tulonu i uda się z flotą na tayną wyprawę. Wiadomość ta potrzebuie potwierdzenia.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.04.28 Nr 34]


Brak komentarzy: