poniedziałek, 21 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (135)

z Paryża d. 30 kwietnia

Scyssya zgromadzenia elektoralnego Wersalskiego stała się przyczyną do poiedynku. Znany Chenier deputowany (który iuż podobny przypadek miał) wyzwał Beniamina Constant do boru Boulońskiego. Czyli zaś ten poiedynek do skutku przyszedł niewiadomo.

Obwieszczenie. 

Gdy mimo rozmaitych przestróg nieporządkom i uszkodzeniom pochodzącym z włóczących się psów dotąd zupełnie i dostatecznie nie podobno było zapobiedz, tedy na nowo publiczności tuteyszey podaie się do wiadomości urządzenie, aby wszystkie psy bez względu na wzrost, gatunek, lub przeznaczenie ich w domach zatrzymane zostały, i aby nikt włóczyć się psom swoim po ulicy nie pozwalał, gatunki zaś psów niebespiecznych i gryźliwych powinny we dnie pokąd domy otwarte są tak na łańcuchach bydź trzymane, aby wchód do domów wolny i bezpieczny został, w nocy zaś tylko w takich podwórzach spuszczone bydź maią, gdzie nie podobno im się na ulice dostać, właściciel oraz każdy inny powinien mieć oko na to, aby takowym psom wody dostatecznie dodawano, gdyż niedostatek wody częstokroć przyczyną iest wścieklizny. Kto by mimo tego urządzenia psom swoim wolno zwłaszcza po nocach się włóczyć dozwolił, takowy (oprócz zabrania tych, włoczących się psow przez parobków mistrzowskich) ieszcze i w miarę przypadłego takiego uszkodzenia bez względu na osobę podług praw karany zostanie. W Poznaniu dnia 29. Kwietnia 1798. Magistrat J.K.Mci Pruss-Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.05.16 Nr 39]

Brak komentarzy: