piątek, 15 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (160)

z Włoch d. 20. Lipca

Policya Medyolańska nakazała pozdeymować z kamienic wszystkie obrazy świętych albo pozacierać ie gipsem, co mimo wielkie uszanowanie ludu ku nim, których w samym Medyolanie więcey 3000. liczono, z naywiększą spokoynością do skutku przyprowadzono.

z Wiednia d. 27. Lipca

Słychać, że poseł turecki w Wiedniu dopraszał się, aby żadnemu poddanemu tureckiemu w przyszłości nie wolno było dłużey w Wiedniu bawić nad czas, który do ukończenia iego interesów potrzebny iest. Także nie będzie pozwolono żadnemu mieszkać w Wiedniu, ieżeliby po sobie nie pokazał, że go ważne interessa handlowe do tego przynaglaią; inaczey wyprowadzony będzie na żądanie posła za granice. Porta chce tym sposobem przeciąć wszystkie pozory, pod któremi kupcy tureccy ustawicznie z kraju do kraju przeieżdżaią się.

Rozmaite wiadomości

Milord Hamilton, upiwszy się w angielskiey oberży, zabił markiera i poszedł do domu swego niewiedząc co uczynił. Gospodarz zalękniony pobiegł zanim: "Mylordzie! rzekł do niego, wiesz-że WPan, żeś markiera zabił?"— Mylord odpowiedział iąkaiąc się "przyiacielu wpisz go na moy regestr."

Niektóre dzienniki Paryzkie zawieraią, co następuie: "Pewny niemiecki lekarz twierdzi, że ieżeli niewiasty peruków nosić nie przestaną, to ogłupieią; lecz i bez peruk głupieią."

Papież policzył 6. Franciszkanów w liczbę Świętych(*). Pamiątkę ich błogosławieństwa obchodzą w Bawaryi z wielką uroczystością; przedaią historye ich życia, i powiadaią o ich wielkich cudach.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.08.11 Nr 64]


--

(*) - Podczas długiego (24 letniego) pontyfikatu Piusa VI nie przeprowadzono żadnej kanonizacji, jedynie 39 (według innych źródeł 12) beatyfikacjiBrak komentarzy: