środa, 10 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (186)

z Austryi d. 24. Paźdz.

Stosownie do doniesień z Peterzburga, znayduiący się w Rossyi kawalerowie Maltańscy wraz z wielu zagranicznemi braćmi swego dotychczasowego Wielkiego Mistrza, Barona Hompesch, z urzędu zrucili i Imperatora Rossyiskiego o protekcyą upraszali. Paweł I, przychylił się do ich proźby, ogłosił się protektorem Malty, i wydał do wszystkich Europeyskich dworów deklaracyą datowaną w Gatchinie dnia 12. Września, w którey protektorem zakonu Maltańskiego bydź głosi.

od brzegów Dunaiu d. 24. Paźdz.

Woyska Rossyiskie na granicach Gallicyi odebrały roskaz maszerowania bez zwłoki do Niemiec. Generał-adiutant Baron Vincent poiechał więc z Wiednia do Galicyi dla przeprowadzenia tych woysk!

z Węgier d.21. Października

W Bośni ogłoszono firman wzywaiący mieszkańców do woyny przeciw Francuzom:

Pozdrawiam was (są to słowa firmanu) młodzi Turcy iako moie dzieci, was mężów iako moich braci, a was starców iako moich oyców, i proszę, imaycie się oręża przeciw niewiernym, wyonstrzyicie wasze miecze i ocalcie waszą oyczyznę. Mówią powszechnie, że Sułtan firman swóy krwią przypieczętował.

Wszystkie fortece naprawiaią z pośpiechem, i wszyscy kapitani powrócili iuż od armii Widdińskiey. Wszyscy francuzi uciekli z Saraiewa przebrani. Jeden żyd został tam ukamienowany od młodych turków a iego ciało wyrzucono psom na pożarcie, z tey przyczyny, iż był w podeyźrzeniu o porozumienie z Francuzami.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.11.10 Nr 90]

Brak komentarzy: