sobota, 13 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (189)

z Paryża d. 5. Listopada

Woyna z Austryą staie się codzień nieuchronnieyszą. Prawdziwa przyczyna niezgód między Austryą i Francyą nie iest iuż żadną tajemnicą. Nie mogą się porozumieć względem traktatu Campo-Formio. Austrya twierdzi, że podług niego tylko iedna Rzplta we Włoszech bydź powinna, i zdaie się, że ma chęć otrzymać Rpltę Rzymską w nadgrodę. Francya zaś na zniszczenie iey zezwolić nie chce. Oprócz tego nasza ugoda z Austryą nie będzie łatwa i z przyczyny Neapolu; z tą potencyą woyna iest nieuchronna.

Król Sardyński chce nas wesprzyć całą swoią potęgą w przypadku woyny i pożyczyć 8 milionow, iak niektóre wiadomości głoszą.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.11.21 Nr 93]

Brak komentarzy: