czwartek, 18 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (194)

z Paryża d. 26. Listopada

Rada Starców potwierdziła taxę na okna. Cornes deputowany zapewnił swoich towarzyszów, iż podczas swoiey podróży przez Departamenta przekonał się, że z tey kontrybucji powszechnie kontent iest lud.

z Paryża d. 1. Grudnia

Zdrada poddała Anglikom port Mahon na wyspie Minorce, który od woyny Amerykańskiey w rękach Hiszpańskich znaydował się. Anglicy ukazali się pod portem tylko w 1000. ludzi; lecz woyska posiłkowe znaleźli w emigrantach osiadłych na tey wyspie.

z Rzymu d 16. Listopada

Konsulowie otrzymali przez osobne prawo moc wypędzania z kraiu wszystkich xieży, których mowy i czynności powszechney spokoyności sprzeciwiaią się.

z Austryi d. 28. Listopada

Arcy-Xiąże Karol otrzymał testamentem od iednego zmarłego niedawno w Węgrzech emigranta francuzkiego 30,000 złotych cesarskich w złocie. Arcy-Xiąże Karol przyłożył się był wiele do ocalenia maiątku zmarłego podczas kampanii Niderlandckiey, przeto z wdzięczności zapisał mu zmarły całą swoią gotowiznę, która iuż w sądkach do Wiednia przyszła.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.12.15 Nr 100]
Brak komentarzy: