poniedziałek, 1 marca 2021

Uroki dawnej prasy (205)

z Paryża d. 8. Stycznia

Zdaie się, iż generał Dupuis utracił życie podczas buntu wybuchłego miedzy mieszkańcami Kairskiemi; inni mówią to samo o generale Sułkowskim

z Włoch d. 1. Stycznia

Francuzi są w Rzymie. Generał Mack został wszędzie porażony. Jedna kolumna Neapolitańska z 15,000 woyska, którey naczelnik dawniey dostał się w niewolą, błąkała się w okolicy Viterbo bez wodza i cofnęła się do Rzymu, gdy iuż go Mack opuścił, a Francuzi ieszcze nie byli weszli. Garnizon zamku Ś.Anioła składaiący się z 300 ludzi uczynił wycieczkę; co tylko było Francuzów w mieście, uzbroiło się z pośpiechem, i te 15,000 neapolitanów musiało się poddać w niewolą. Była to ostatnia reszta wielkiey neapolitańskiey armii.

z Nimwegen d. 9. Stycznia

Bunt w Brabancyi staie się codzień niebeśpiecznieyszym. Znaczny korpus Insurgentów oszańcował się mocno w Ruremonde, czyniąc codzień szkodliwe wycieczki.

z Londynu d. 18. Grudnia

W Irlandyi znowu wszczęły się rozruchy. Z iedney strony wprowadzona do niektórych prowincyów powolność nie odniosła pożądanego skutku. Wielu Irlandczyków przysięga na ziednoczenie się. Kowale robiący piki zaczynaią znowu swoie rzemiosło.Rozmaite lasy wycięli insurgenci prawie do szczętu na piki. Z niektórych okolic Irlandskich oddaliło się wiele mieszkańców, lecz nie wiadomo dokąd? Słychać, że w Dublinie i w okolicach iego obrali sobie pewne mieyaca do swoich niespokoynych planów. W Dublinie zabiiaią często w nocy żołnierzów królewskich straż odbywaiących.

[Gazeta Południowo-Pruska 1799.01.23 Nr 7]


Brak komentarzy: