niedziela, 6 września 2020

Uroki dawnej prasy (30)

z Wiednia d. 12. Kwiet.

Niestetyż! Nadzieia pokoiu nie iest ieszcze tak pewna iak sobie życzyliśmy. Podane przez Buonaparta warunki do pokoiu niepodobne są do przyięcia. Przeto w tym położeniu rzeczy nie wypada inaczey czynić iak chwycić się naydzielnieyszych środków końcem wymuszenia lepszego pokoiu.

Obwieszczenie.

Ponieważ pranie bielizny w mieyscach tych, gdzie wodę do picia biorą sprzeciwia się obyczayności, przeto płukanie bielizny tak w rowie przy starey Strzelnicy za fortką, iako też przy młynie Bogdanka zwanym pod karą 1. talera ninieyszym obwieszczeniem iest nakazane. W Poznaniu, dnia 20. Kwietnia roku 1797. Magistrat Miasta JK.Mci Poznań

Obwieszczenie.

U Aptekarza Henkel w Kaliszu można dostać prawdziwych amerykańskich pigułek.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.04.29 Nr 34]

Brak komentarzy: