poniedziałek, 7 września 2020

Uroki dawnej prasy (31)

z Wiednia d. 21. Kwiet.

Warunki pokoiu podane przez francuzów a odrzucone przez Cesarza maią bydź następuiące.

1) Cesarz wyrzeka się uroczyście aliansu z Anglią i Moskwą.

2) Status quo w Niemczech nie będzie przywrócony.

3) Francuzi mieć będą za granicę lewy brzeg Renu.

4) Konstytucya Rzeszy ustaie i duchowne Xieztwa maią bydź sekularyzowane a mnieysze przemienione na większe.

5) Austrya płaci Francyi 100 milionów złotych.

z Paryża d. 16. Kwiet.

Teraz panuie wielka czynność między posłami cudzoziemskiemi w Paryżu. Centrum ich poruszeń iest u P. Sandoz.


[Gazeta Południowo-Pruska 1797.05.03 Nr 35]

Brak komentarzy: