wtorek, 8 września 2020

Uroki dawnej prasy (32)

z Włoch d.19. Kwietnia

Korpus generała Dąbrowskiego wzrósł iuż więcey 5000 ludzi. Adrninistracya Medyolańska pisała list do tego generała w wyrazach bardzo grzecznych.

Wypis z listu prywatnego pisanego d. 25. w Frankfurcie.

Wiadomości o zawieszeniu broni i pokoiu, które napełniły nasze miasto radością zaczynaią się wyiaśniać i dziś możemy mówić iuż z pewnością rzeczy.


Gazeta Południowo-Pruska 1797.05.06 Nr 36]

Brak komentarzy: