sobota, 12 września 2020

Uroki dawnej prasy (36)

z Konstantynopola d. 10. Kwiet.

Niespokoyny Basza Widdiński znayduiący się na czele 30,000 ludzi, posuwa swoie forpoczty aż pod Adryanopol. Nadał sobie Imię Osmana IV dla ziednania sobie więcey powagi. Nasz rząd ofiarował mu iedno z naywiększych guberniów, ieżeli go nie przyimie uda się do środków gwałtu albo zdrady.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.05.24 Nr 41]

Brak komentarzy: