niedziela, 13 września 2020

Uroki dawnej prasy (37)

z Włoch d. 1. Maia.

Ostatni spisek przeciwko papieżowi odkrył pewien kupiec. Temu należały się od Papieża znaczne pieniądze za towary, o które dopominał się ustawicznie, lecz niemógł nigdy otrzymać zaspokoienia z kasy apostolskiey. Iako malkontent był pociągniony do spisku. Ale gdy iuż wybuchnąć miał kupiec uczuł w sobie żal i odkrył wszystko rządowi. Za co zapłacono mu iego dług.

z Włoch d. 5. Maia.

Zapewniaią, że Papieżowi niedostaie tylko 2 milionów do zapłacenia kontrybucyi francuzkiey. Dla zastąpienia niedostatku pieniędzy kazał papież przelać 4 armaty z zamku S.Anioła i bić z nich miedziane pieniądze.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.05.27 Nr 42]

Brak komentarzy: