poniedziałek, 14 września 2020

Uroki dawnej prasy (38)

Wypis z listu z Wiednia datowanego dnia 9. Maia.

Pewno ieft, że Francuzi pobudzeni przez niektórych partyzantów Jakubinizmu wysłali emissaryuszow do komitatów Węgierskich naybliższych granicy, wzywając ich, aby się łączyli z niemi w celu przywrócenia niepodległości narodu Węgierskiego. Lecz wszyscy emissaryusze mieli nieszczęście bydź pochwycanemi. Żaden z nich nie dopełnił swego zlecenia.

Od Renu d. 10. Maia

W Lausanne umarł sławny lekarz Tissot. (*)

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.05.31 Nr 43]


(*) sławny dziś głównie za sprawą swojej dysertacji o onanizmie

Brak komentarzy: