wtorek, 15 września 2020

Uroki dawnej prasy (39)

z Hagi d. 25. Maia.

Otrzymaliśmy wiadomość z Paryża, że los udecydował, aby Letourneur, teraźnieyszy prezydent wyszedł z Dyrektoryatu wykonawczego.

z Londynu d. 12. Maia.

Król doniósł parlamentowi przez pismo o zamęściu swoiey naystarszey córki wydaney za Xiążęcia dziedzicznego Würtembergskiego; przydaiąc, że nie wątpi, iż Parlament, dawszy mu tyle dowodów przywiązania do iego osoby i iego familii, postawi go w stanie dania swey córce posagu przyzwoitego i odpowiadaiącego iey urodzeniu. Poczym na wniosek P.Pitta Parlament wyznaczył iednozgodnie 80,000 liwrów posagu.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.06.03 Nr 44]

Brak komentarzy: