poniedziałek, 28 września 2020

Uroki dawnej prasy (52)

z Petersburga d. 30. Czerwca.

Przyięty iest w służbę Jego Imperatorskiey Mci w stopniu generał-majora kawaleryi generał-major Dombrowski(*).

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.07.29 Nr 60]

--

(*) - Nie ten Dąbrowski, ale car Paweł I też się pomylił.

Brak komentarzy: