niedziela, 27 września 2020

Uroki dawnej prasy (51)

Obwieszczenie

NayiaśnieyszyKról Jmć Pruski Pan nasz naymiłościwszy rezolwował łaskawie, dla dobra miast Południowo-Pruskich, ażeby wcale nie było wolno gorzałki Ruskiey dotąd wprowadzoney ani zakupywać ani też oney po wsiach składać ścieśniaiąc ten handel iedynie tylko dla miast. Wszystkie zatem urzędy celne graniczne odebrały zalecenia od swych zwierzchności ażeby każdemu Ruskiemu poddanemu gorzałka handluiącemu zaraz przy wchodzie w tą prowincyą zakazały przedawać gorzałki po wsiach pod iakimkolwiek bądź pretextem, którą owszem koniecznie do miast wozić muszą, o czem się dla przestrzegania wszyscy poddani Południow-Pruscy uwiadomiaią, zalecaiac mieszkaiącym po wsiach ażeby takowey gorzałki dla dalszego przedawania oney na przyszłość nie kupowali, w przeciwnym razie sami sobie przypisywać będą musieli kiedy w tem niemiłe dla nich wydane będą dyspozycye. Dan w Poznaniu, dnia 3. Lipca roku1797. Kamera Woyskowa i Ekonomiczna JK.Mci Pruss Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.07.26 Nr 59]

Brak komentarzy: