sobota, 10 października 2020

Uroki dawnej prasy (64)

 z Madrytu d. 7. Sierp.

Od nieiakiego czasu władza inkwizycyi została bardzo ścieśnioną. Iuż odebrano iey wszelką moc nad cudzoziemcami i doniesiono iey, że rząd oświadczył wszystkim konsulom obcych potencyow, aby oznaymili obywatelom swoich kraiow, iż do Hiszpanii sprowadzać się, i tu osiadać mogą, nie lękaiąc się bynaymniey S.Inkwizycyi.

Od Renu d. 28. Sierpnia.

W Strazburgu wskazał sąd kriminalny pewnego obywatela, który dwie żony ślubne miał na 12 lat w kaydany i na stanie przez 6 godzin pod pręgierzem.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.09.06 Nr 71]

Brak komentarzy: