niedziela, 11 października 2020

Uroki dawnej prasy (65)

z Paryża d. 22. Sierp.

Człowiek ieden przechodząc przez most onegday zewlekł z pośpiechem suknią swoią, oddał ią iednemu ze swoich przyiacioł, którzy z nim szli i skoczył w Sekwanę. Niewiadomo, co go przywiodło do tego samobóystwa.

z Londynu d. 22. Sierp.

W Piątek przybył do Bristolu sławny Spillard botanik. Ten mąż, maiąc wielkie przywiązanie do botaniki i kopalni kruszców, uszedł pieszo w Europie, Turcyi Azyatyckiey, Afryce i Ameryce 80,000. mil angielskich.

z Petersburga d. 4. Sierp.

W ukazie cesarskim wyszłym d. 19. Lipca zawiera się, co następuie: „Końcem zapobieżenia wszelkim złym skutkom, które tak usługa Państwa iako i dobro pospolite przez mnogość cierpi processów, co na samym tylko pieniactwie zasadzaią się i których wielka liczba zwłaszcza w gubernii Litewskiey znayduie się; przeto nakazuiemy, aby wszystkie skargi zupełnie niesłuszne i czcze bez rostrząsania ich w niszych sądach do rządu odsyłane były, wszystkich zanoszących podobne niesprawiedliwe i pieniackie zaskarzenia karą pieniężną na rzecz collegii powszechnego opatrzenia surowo karano i ninieyszy mandat w gazetach Litewskich umieszczono."

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.09.09 Nr 72]Brak komentarzy: