poniedziałek, 12 października 2020

Uroki dawnej prasy (66)

Obwieszczenie.

Kommissarze dwóch Nayiaśnieyszych dworów Cesarskich i Nayiaśnieyszego Króla Jmć Pruskiego do uregulowania długów Nayiaśnieyszego Króla Jmći bywszey Rzplitey Polskiey zebrani, umawiaiąc się poprzedniczo nad istotną potrzebą proklamacyi, zgodzili się iednomyślnie na uwiadomienie ninieyszym obwieszczeniem wszystkich poddanych respektywe swych Monarchów, tudzież cudzoziemców długi iakie u Nayiaśnieyszego Króla Jmći Rzplitey Polskiey, lub iakiegokolwiek bądź pretensye i prawa do tychże maiących, aby się przed kommisyą naten koniec w Warszawie ustanowioną w przeciągu trzech miesięcy od daty ninieyszey rachuiąc bądź osobiście, lub też przez umocowanych prawnie i przyzwoicie ze swey strony plenipotentów nieochybnie stawili; a to dla okazania ważności swych praw i pretensyi, a po nastąpioney zaś onych weryfikacyi dla wciągnienia tychże wdat długów za prawne przyznanych. Niedopełniaiący zaś tego, i po upłynieniu ninieyszym obwieszczeniem przepisanego terminu, z liczby kredytorów wyłączeni zostaną i wszystkie ich pretensye i prawa za upadłe poczytane tudzież wszelkie ich poźniey w tey mierze podawane żądania tym samym za nieważne i za niebyte uznane będą. Żeby zaś niewiadomością nikt się nie składał, wyżey wzmiankowani pełnomocni trzech dworów kommissarze ninieysze obwieszczenie we wszystkich gazetach narodowych i w pryncypalnieyszych zagranicznych umieścić zalecili. Działo się w Warszawie, dnia 17. Sierpnia roku 1797. Kommissyą do uregulowania długów Króla Jmć Stanisława Augusta i bywszey Rzplitey Polskiey.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.09.13 Nr 73]

Brak komentarzy: