sobota, 17 października 2020

Uroki dawnej prasy (71)

z Poznania d. 26. Września.

Tuteysi obywatele obchodzili wczoray uroczystość doroczną urodzin naszego ukochanego i dobrego króla z nayczulszą interessownością. JW hrabia Raczyński Biskup tuteyszy miał przed południem w kościele katedralnym solenną wielką mszą, na ktorey JW. Buchholz minister stanu i wszystkie członki woienney i dzierżaw kamery, wiele znakomitych osób, magistrat, tuteysze duchowieństwo i obywatelstwo przytomnemi byli. Po mszy śpiewano Te Deum Laudamus wśród huku armat i dzwięku dzwonów. Najgorętsze życzenia o długie życie JK. Mci towarzyszyły pieniu. W południe dany był wielki obiad u JW. Buchholz ministra stanu i generała Crousatz, na którym wysokie duchowieństwo, P.P. oficyerowie, konsyliarze tuteyszych kollegiów kraiowych i inne znaczne osoby mieyskie znaydowały się.

Małe przyiacielskie towarzystwa święciły także miedzy sobą dzień, który naszemu królowi w roku 1744 życie dał. Okazały bal i kolacya zakończyła święto urodzin w pałacu JW. Biskupa: Boże zachoway Króla.

z Buku d. 25. Września.

Tuteysze miasto, które w początku swoiey exystencyi królewskie, potym przez długi ciąg lat biskupie było, a przed kilku niedzielami znowu królewskim się stało miastem święciło dziś z nayczulszym ukontentowaniem i radością dzień imienin JK. Mci naszego nayłaskawszego Pana, Magistrat, Amt poborowy i wszyscy reprezentanci i przełożeni tuteyszych mieszczan udali się wśród dźwięku dzwonów w procesyi do tuteyszego parochwialnego kościoła, w którym się wszystek lud na wotywę zgromadził. Xiądz Drogoński, tuteyszy kommendarz miał stosowną do tey okoliczności poruszaiącą i tkliwą mowę, a po zakończeniu iey zaśpiewano Te Deum Laudamus wśród odgłosu kotłów i trąbow, i wśród nayszczerszych życzeń i modłów wznoszonych do Boga, aby zlewał swe błogosławieństwa na JK. Mc i całą krolewską familią. Wieczorem zebrali się tuteysi mieszkańcy w rozmaite wesołe zgromadzenia i cieszyli się ze swego szczęścia, że ich nayukonchańszy oyciec narodu stał się także oycem miasta.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.09.30 Nr 78]

Brak komentarzy: