niedziela, 18 października 2020

Uroki dawnej prasy (72)

z Drezna d. 17. Wrześ.

Imperator Moskiewski przyimie korpus Xiążecia Conde iako woyskową kolonią i wyznaczy mu kraie puste do zaludnienia ponad morzem Azowskiem(*). Oprócz tego woysko to odbierać zawsze będzie ten sam żołd, iaki dotychczas odbiera.

z Semlina d. 7. Wrześ.

Wiadomości z Konstantynopola i innych okolic tureckich zapewniaią iednozgodnie, że miedzy tamteyszym ludem nieiakiś gatunek ponurey niespokoyności i boiaźni widzieć się daie i wielu iest tey myśli, że nad ottomańskim rządem wielka iakaś odmiana wisi. Jakoż sądząc po wszystkich okolicznościach możno prawie z pewnością powiedzieć, iż rewolucya bliższa iest niżeli się spodziewano, zwłaszcza gdy przez przebywanie francuzów w Konstantynopolu, z przyczyny których dobrego przyięcia i dobrego postępowania sobie z niemi rząd w cichości nayostrzeysze czyni sobie zarzuty; bardzo wielu poddanych tureckich prawidła francuzkie zaraziły.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.10.04 Nr 79]

--

(*) - trafili w końcu jednak do Polski, gdzie stacjonowali w latach 1797-1799. Sam książe był osobistym gościem cara Pawła I, który zbudował dla niego pałac w Gatczynie. Książe w nim nigdy nie zamieszkał, ale to już zupełnie inna historia.Brak komentarzy: