poniedziałek, 19 października 2020

Uroki dawnej prasy (73)

 z Genui d. 7. Września.

Od nieiakiego czasu panowała w niektórych częściach Rzpltey ponura fermentacya.

z Akwizgranu d. 23. Wrześ.

W kraiach przyłączonych do Francyi wszystkie także kościoły protestanckie tak długo były zamknięte dopóki Xięża nie wykonali przysięgi republikańskiey. Duchownym katolickim niewolno iest ubierać się w ornaty albo kapy podczas publicznych processyów pogrzebowych. Za dwa dni może niezobaczemy żadnego krzyża.

z Brukseli d. 17. Wrześ.

Kommissarze rządowi otrzymali rozkaz otwierania wszystkich listów, gdyż w niektórych zawieraią się korrespondencye kontrarewolucyine.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.10.07 Nr 80]

Brak komentarzy: