wtorek, 20 października 2020

Uroki dawnej prasy (74)

z Paryża d. 23. Wrześ.

Wszyscy emigranci prawie udaią się do Szwaycaryi. Minister policyi umocował komissarza Dyrektoryatu każdego departamentu do zamówienia poczty wozowej dla wszystkich emigrantów ubogich. Rząd wywozi ich własnym kosztem za granicę.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.10.11 Nr 81]

Brak komentarzy: