środa, 4 listopada 2020

Uroki dawnej prasy (87)

Uwiadomienie.

Czyni się publicznośc i ninieyszym obwieszczeniem wiadomo, iż urodzona Eleonora z Ponińskich Xiążąt Zarembina, rozwódka tu w Poznaniu mięszkaiąca, mocą dekretu tuteyszey Regencyi na dniu dzisieyszym zapadłego za utracicielkę poczytaną, i stosownie do tego pod kuratele czyli opiekę oddaną została. Ponieważ więc z tego powodu taż sama żadnych interessów, tak aby te moc prawną miały bez poręczeństwa swego kuratora, lub przychylenia się do tuteyszego kollegium pupillorum przedsiębrać ani też pieniędzy zaciągać nie może, przeto każdy z osobna się przestrzega, aby z nią w żadne interessa niewdawał się, a to pod karą nieważkości ich. W Poznaniu, dnia 16. miesiąca Listopada roku 1797.

Regencya JK. Mci Pruss-Połud.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.11.25 Nr 94]

Brak komentarzy: