wtorek, 3 listopada 2020

Uroki dawney prasy (86)

z Berlina d. 18. Listop.

Onegday w południe doszła nas smutna wiadomość z Potsdamu o śmierci Fryderyka Wilhelma II, naszego nayłaskawszego Króla i Pana. Tego samego dnia, to iest 16. Listopada przed południem w nowym pałacu pod Potsdamem pożegnał się z tym światem, dotkniony będąc długą chorobą.

Fryderyk Wilhelm II urodził się dnia 25. Września 1744 i żył tylko 53 lat i 52 dni. Jego panowanie począwszy od 17. Sierpnia 1786 trwało lat 11. miesięcy 3.

Historya ludzka w ogulności, a szczególnie historya Państw Pruskich umieści ten przeciąg czasu między nayważnieysze epoki, odda należącą się sprawiedliwość zmarłemu Królowi i postawi go w rzędzie tych Monarchów, co potęgę swoią, powagę i pomyślność swoich Państw powiększyli. Zaraz w początku iego panowania woyska Pruskie przywróciły spokoyność w ziednoczonych Niderlandach. Potym przez swoie pośrednictwo stał się przywrócicielem pokoiu na zachodzie Europy. Podczas następuiących woien, równie iak podczas poprzedzaiących iego wstąpienie na Tron zdarzeń woiennych, okazywał zawsze osobiste męstwo, które dziedzictwem iest iego całego wspaniałego Królewskiego domu. Jemu to należy ta piękna sława, iż podczas ostatniey woyny pierwszy z Monarchów usłuchał głosu ludzkości, kończąc przez traktat pokoiu zawarty w Bazylei woynę, w ktorey iego woyska batalie wygrywały, a żadney nie przegrały.

Swoie Państwa rozszerzył przez przyłączenie prowincyów Anspach, Bayreuth, Południowych i Nowo-Zachodnich Prus, których mieszkańcy pod berłem Pruskim iuż się szczęśliwemi bydź czuią. Manufaktury i fabryki nieprzestały pod iego rządem kwitnąć. Jak zaś wielkim był przyiacielem pięknych sztuk zobaczą to naypoźnieysi potomkowie we wspaniałych monumentach.

Także umieiętności winne mu są swoy wzrost, a iego imieniowi winien iest ięzyk niemiecki swoie większe wydoskonalenie. Historya iego życia zawiera w sobie rozmaite dowody dobrodzieystwa i litościwego serca. Słowem między iego ludem ten tylko głos iedyny słyszeć się daie, że się zawsze o iego uszczęśliwienie starał.

Wstąpienie na tron Fryderyka Wilhelma III, naszego nayłaskawszego Króla i Pana ofiaruie nam po smutku i stracie pociechę i czyni nam wielkie nadzieie nowego szczęścia. Wszystkie serca biią z radości ku niemu. On wzbudził przez swoią czynność i odwagę, przez miłość ludzkości i porządku wielkie i słuszne nadzieie, których zapewne dopełni.

Niech żyie Fryderyk Wilhelm III. Niechay długo wraz z swoią szlachetną małżonką, naszą teraz panuiącą KróIową, wzorem będzie szczęśliwego małżeństwa, miłości i cnoty na Tronie! Ich wspaniały przykład niech ma naśladowców  w pałacach i domach wieśniaczych i niech naucza, że iuż od dawnych lat cnota i miłość, te to filary ludzkiey szczęśliwości, także i na Tronie mieszkać zwykły.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.11.22 Nr 93]

Brak komentarzy: