sobota, 7 listopada 2020

Uroki dawnej prasy (91)

Rozmaite wiadomości

Teraźnieyszą modą w Paryżu iest gust starożytny. Domy, ogrody, ubiory, zgoła wszystko robione iest podług dawnego sposobu, iaki za czasów starodawnych Rzymian i Greków w używaniu był. Może z czasem i z Arki Noego brany ieszcze będzie model do okrętów woiennych.

Że Montenegrynowie poddali się cesarzowi, niezgadza się z prawdą.

Stosownie do wiadomości z Lwowa, powietrze na Wołyniu nieustało ieszcze. Moskale osobliwiey postępuią sobie z zarażonymi. Gdy się powietrze w którey wsi okaże mieszkańcy muszą się wyprowadzić na pole pod gołe niebo, a wieś palą. Doktor przepisuie dla wszystkich iednakowe lekarstwo. Chory i zdrowy równie ie zażywać musi. Ani wymowić możno się z tego, gdyż kozak stoi nad pacyentem i niepacyentem z kańczugiem, dopóki pełney flaszki mixtury nie spełni. Co iest przyczyną, że często zdrowy i chory równą padaią ofiarą śmierci.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.12.13 Nr 99]

Brak komentarzy: