niedziela, 8 listopada 2020

Uroki dawnej prasy (92)

z Poznania d. 15. Grud.

Stosownie do naywyższego gabinetowego roskazu, przysłanego do tuteyszey Regencyi, raczył łaskawie Król Jmć wszystkim południowopruskim szlachtom wskazanym do festunku za przyłożenie się do nieszczęśliwey insurrekcyi w roku 1794 karę ich częścią darować, częścią zmnieyszyć. Hrabiemu Niemoiewskiemu dobra skonfiskowane, który dla boiaźni kary z tuteyszey prowincyi oddalił się zostały oddane. Te pomyślne wiadomości wzbudziły tu nayżywszą radość i zabespieczaią naszemu Monarsze miłość iego poddanych.

z Londynu d. 1. Grud.

Irlandya iest ciągle niespokoyna.

Hottentotowie chcą ogłodzić woyska angielskie w przylądku Dobrey Nadziei, a hiszpani w St. Domingo chcą poddać się naszemu rządowi.

Wiadomości rozmaite

W Wiedniu panuie epidemiczna choroba między kotami. Od 5 dni zdechło z nich więcey 2000.

Chevalier, obywatel francuzki, wymyślił nieugaszone rakiety, które z karabina wypuszczać i okręty niemi palić można. Wynalazek ten kommunikował Dyrektoryatowi dla użycia go przeciwko Anglikom.

[Gazeta Południowo-Pruska 1797.12.16 Nr 100]
Brak komentarzy: