niedziela, 13 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (127)

z Paryża d. 3. Kwiet.

Jeden z naszych dzienników mówi: Do drugiey części świata przysposabiaią w Tulonie uczoną i woienną wyprawę. Ta składać się będzie z 19 naybiegleyszych mężów i artystów i 20,000 bitnego woyska, i iest przeznaczona do Egiptu. Przez zawoiowanie egiptu możemy bardzo szkodzić handlowi angielskiemu w wschodnich Indyach. Inni dodaią ieszcze, że z Egiptu przez czerwone morze możemy wesprzyć zamiary Typpo Saiba.

Rozmaite wiadomości.

Listy z Bern donoszą, że żołnierze francuzcy zrabowali tam magazyn chleba. Na zaniesione w tey mierze do generała Brune zaskarżenie generał roskazał sprowadzić 25,000 racyów chleba z Hünningen; lecz żołnierze nie chcieli przyiąć tego chleba, ponieważ Berneński smakował im lepiey, i dlatego zrabowali drugi magazyn.

W batalii z Szwaycarami pod Niddau, francuzi wystrzelili zawsze 5 razy, nim Szwaycarowie nabili raz. Dla tego wielu chłopów wolało się raczey spuścić na moc swoich pięści i rzuciło broń na ziemię, chcąc poyść z francuzami za łby, lecz tę odwagę nierozumną życiem przypłacić musieli.

Uwiadomienie.

Bawiący się tu od nieiakiego czasu malowaniem portretów uczeń sławnego Smuglewicza, ma u siebie do zbycia obraz originalny, oznaczaiący młody wiek Herkulesa, malowany przez tegoż Smuglewicza(*), iako i kopersztychy historyi poslkiey, dzieła tegoż autora; ktoby ie życzył sobie mieć, niech się uda do kamienicy P. Bednarkiewicza Nr 202.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.04.18 Nr 31]
--

(*) - Być może chodzi o 'Herkulesa na rozstajnych drogach' (względnie 'między cnotą a występkiem) - obraz ten znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Smuglewicz powielił ten powszechny w sztuce europejskiej motyw również na (niezachowanym) plafonie w jednej z sal petersburskiego zamku Michajłowskiego. Gabinet Rycin Biblioteki UW ma w swoich zbiorach grafikę Smuglewicza przedstawiającą Herkulesa.


Brak komentarzy: