poniedziałek, 14 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (128)

 z Paryża d. 6. Kwietnia.

W Genewie zwalała partya angielska w nocy tróykolorową chorągiew, wiszącą przy mieszkaniu naszego rezydenta Desportes. Za tę zniewagę nastąpiła żądana satysfakcya.

Stosownie do doniesień z Departamentów zdaie się, że w tym roku Terroryści otrzymaią przewagę przy elekcyach. Czego tym bardziey się obawiać potrzeba, gdyż prawie dwie trzecie części Ciała prawodawczego odnowione bydź muszą.

Generałowie Hardy, BonnetDecaen obwinieni o zdzierstwa, ogłoszeni zostali za niewinnych.

Szefowie brygady Ruby i Suchet ogłosili, że zamiast 800. niewiast, iak rozgłoszono, 2. tylko utraciły życie w potyczkach ze Szwaycarami.

z Włoch d. 20. Marca.

Oyciec Święty odwiedza codzień kościoły w Siennie, przypuszczaiąc podług zwyczaiu duchownych do pocałowania nogi a zgromadzony licznie lud do pocałowania ręki. Wielki Xiąże zabronił Kardynałom i Prałatom zgromadzać się do niego dla uczynienia iego dworu okazalszym.

Wszyscy zagraniczni Xięża muszą opuszczać Rzym i Rzeczpospolitą Rzymską. Codzień musi z nich wyieżdżać po 20. gdyż dla wszystkich razem nie można dostarczyć fur.

Pałac papiezki w Velletri został zburzonym od armat francuzkich. Insurgenci, którzy się w nim bronili w liczbie 5.do 600. ludzi, zostali w pień wycięci. Z taką zaś rospaczą bili się, iż francuzi byli przymuszeni do każdego pokoiu z osobna szturm przypuszczać.

z Rzymu d. 24. Marca.

Kardynał Antici, który kapelusz kardynalski złożył, chce teraz iako obywatel rzymski resztę dni życia w spokoyności przepędzić. To iego przedsiewzięcie heroiczne mało iednak znalazło zadziwicielów. Mówią o nim, że zaraz w początku rewolucyi ofiarował się przemienić kapelusz kardynalski za czapkę wolności, gdyby go konsulem obrać chciano.


[Gazeta Południowo-Pruska 1798.04.21 Nr 32]

Brak komentarzy: