piątek, 18 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (132)

 z Włoch d. 10. Kwietnia

W Rzymie panuie nędza, którą oddalenie się Papieża i Xięży cudzoziemskich oraz ustanie przychodu pieniędzy z zagranicy za sobą pociągnęło.

Rozmaite wiadomości

Także złodzieie wnieśli w Paryżu nową modę. Rzucaią oni na ziemie pierścionki i inne kosztowne co do pozoru rzeczy. Gdy który z przechodzących podnosi to, przypadaią tuż do niego, chcą dzielić się znalezionym zyskiem i przestaią na małej summie. Wesoły znalezca pośpiesza do domu, aż oto oszukany przekonywa się z wstydem, że więcey zapłacił niż rzecz warta.

Niektóre pisma publiczne zapewniaią, że między dworem Berlińskim i Hessenkasselskim ważna iest negocyacya w robocie.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.05.05 Nr 36] 

Brak komentarzy: