sobota, 19 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (133)

Rozmaite wiadomości

W Bruxelii przedaią przez więcey datność wiele pięknych kościołów z tym warunkiem, iż właściciele rozbierać ie zaraz muszą.

W Wirginii w Ameryce wyszło ostre urządzenie przeciw wszelkim grom publicznym. Bilardy nawet miały bydź pozamykane pod karą konfiskacyi lub spalenia.

z Londynu d. 24. Kwietnia.

Ostatnie dni nader są ważne z przyczyny nadzwyczayney czynności rządu, który chwyci się wszelkich środków końcem zacłonienia Królestwa od napaści nieprzyiaciela i spisków wewnętrznych. Parlament wspiera go dzielnie w iego obrotach, zawiesił akt "Habeas Corpus" aż do 1. Lutego 1799 i nadał Królowi moc aresztowania i karania wszystkich osób obwinionych o zdradę przeciw narodowi.

z Bazylei d. 24. Kwiet.

Zakonnicy klasztoru Engelberg w Szwaycaryi uwolniwszy swoich wieśniaków z poddaństwa, donieśli o tym francuzkiemu posłowi Maingaud, który im następuiącą dał odpowiedź:

"Obywatele Zakonnicy! Z ukontentowaniem czytałem wasz list, donoszący mi, że mieszkańcom doliny Engelberg przywróciliście ich prawa samowładztwa. Okazuię wam moię radość z powodu zniesienia dawnych uzurpacyów, sprzeciwiaiących się niezaprzeczonym prawom natury, których użytek wszystkim ludziom bez różnicy służy. Obywatele Zakonnicy! Uznanie przez was świętego prawidła bez wątpienia bardzo iest chlubne, i w tym względzie zasłużyliście na pochwały i szacunek. Zasługuycie się więc ieszcze bardziey na te pochwały i ten szacunek, daiac z siebie dalsze nowe przykłady. Nie czekaycie, aż filozofia wypędzi was z siedliska gnuśności i nieużyteczności. Zrućcie Iiberyą bałwochwalstwa, powróćcie do towarzystwa, i popisuycie się w nim tak przez cnoty, aby owe wasze lata w niepamięć poszły, któreście niczości mnichowstwa poświęcili. W Arau dnia 24. Germinal (13. Kwietnia 1798)"

z Stoutgardu d. 24. Kwiet.

Podług listów ostatnich z Wiednia i Włoch zakłócenia miedzy Francyą i Neapolem zostały załatwione, co cofanie się woysk cesarskich z Tyrolu do Niemiec zdaie się potwierdzać. A więc nie podpada żadney wątpliwości, że przysposobienia woienne na morzu śródziemnym w Genui, Tulonie, Ankonie, Bastyi, Civittavecchia przeznaczone są przeciw Portugalii, zkąd woyska lądowe i morskie udadzą się do Brest dla przyprowadzenia potym do skutku wielkiey wyprawy przeciw Anglii i Irlandyi.

Z Wenecyi d. 18. Kwiet.

Kardynał Maury przybył tu ratuiąc się ucieczką z swego biskupstwa przebrany za furmana.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.05.09 Nr 37]

Brak komentarzy: