środa, 23 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (137)

z Paryża d. 8. Maia

Sławny szef szuanów, Coeur de Lion wraz z 22 więźniami wyłamali się z więzienia w Rennes i uciekli.

Rozmaite wiadomości.

Obywatel francuski, Olivier, odwiedziwszy Persyą na roskaz rządu swego, donosi z Konstantynopola, iż z sobą przywozi z Persyi, Babillonu, puszczów Arabskich, okolic Alepu, Cypru, gór KaramaniiAzyi mnieyszey przeszło 1,200 gatunków nasion, wiele kruszczów złotych, srebrnych i bronzowych, Rzymian, Greków i Partów, kilka Momii dzieci i ptaków świętych w Egipcie, kilka rękopism ciekawych. Pisząc o Turcyi teraźnieyszey, wnosi, że kray ten bardzo się zbliża ku swemu upadkowi.

Mieszkańcy Lorettu znaczny teraz czuią niedostatek. Przedtym żyli z pielgrzymów odwiedzaiących domek Loretański, co teraz zupełnie ustało.

Król Sardyński posłał do Syenny Oycu Świętemu 300 pistoletów w podarunku.

Z Katalonii donoszą, że zamieszanie staie się co raz niebespiecznieyszym dla rządu hiszpańskiego. Publicznie tam mówią o wolności i rewolucyi. Adwokaci i kupcy naygorliwszemi iey są apostołami. Rząd iest o tym uwiadomiony. Aby rewolucyi zrobić dywersyą, używa chłopów do publicznych robot, i płaci im obficie za ich prace.

Z Wenecyi donoszą, ze na morzu adryatyckim wiele okrętów zbroynych spostrzegać się daie, mówią, że są rosyiskie.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.05.23 Nr 41]


Brak komentarzy: