czwartek, 24 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (138)

z Londynu d. 11. Maia.


Wczoray wieczorem odebrała admiralicya wiadomość, że Francuzi usiłowali opanować wyspę St. Marcou, lecz z stratą odpartemi zostali. Mała flota z 60. statkow kanonierskich maiąca na sobie 6000. woyska, pod komendą kapitana Muskin, wypłynęła z Havre, i przybliżyła się do tey wyspy, lecz tak przywitaną zostala, iż 7. statków iey zatopiono, a reszta uszkodzona cofnąć się musiała. Francuzi mieli utracić w zabitych, ranionych i w niewolą zabranych 700. ludzi. (Podług innych doniesień zatopiono im tylko 6. statków i zabito oraz raniono 300. ludzi.) Na wyspie Marcou nie znayduie się więcey nad 500 inwalidów(*). 

 

Rozmaite wiadomości

Gdy w Paryżu rewolucya bardzo wiele odmieniła, przeto także śmietanie nadano inne nazwisko, którą teraz nazywają arystokracyą mleka (l'aristocratie du lait).

 

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.05.26 Nr 42]


(*) Terminem tym określano marynarzy niezdatnych (z rożnych przyczyn, w tym także wskutek inwalidztwa) do służby na morzu.

Brak komentarzy: