piątek, 25 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (139)

z Paryża d. 12. Maia.

Po wielu sprzeczkach rady 500, przyięto na koniec dnia 10. cały proiekt komisyi pięciu, ściągaiący się do elekcyów, który z 98. artykułów składa się. Stosownie do osnowy ich wszystkie nieprawne i nie republikanckie elekcye odrzucone, a dobre i prawne potwierdzone zostały. Tym sposobem przeszkodzono roialistom i anarchistom, wedrzyć się do ciała prawodawczego, które z samych tylko republikanów składać się ma.

Odnawia się pogłoska, że znaczna część naszey wyprawy na morzu śródziemnym przeznaczona iest do Krymu.

 z Zürich d. 9. Maia. 

Ogłoszony tu zoftał naftępuiący list generała Schauenburg do kantonu Switz: "Środki ostre przeciwko klasztorowi Maria Einsiedlen słuszną są nadgrodą za nieszczęścia i klęski, których mnichy klasztoru tego w francuzkiey Rzplitey narobiły. Oni to dawali schyłek nieprzysięgłym francuzkim Xiężom i innym podporom kontrarewolucyi; zachęcali ustawicznie do niewykonania przysięgi, i wystawiali posłuszeństwo prawom naszym, iako obrażenie praw człowieka. Przez pisma i złoto, którym ich niewiadomość i bałwochwalstwo obsypało, utrzymywali woynę Wendeyską, napoili pograniczne departamenta fanatyzmem i odwodzili wielką część Francyi od posłuszeństwa prawom."

 Rozmaite wiadomości

W przedostatniey gazecie wydrukowano 300. pistoletów, zamiast 300. pistolów. Pistol iest gatunek pieniędzy sardyńskich, ważący 5. talarów. 

 

 [Gazeta Południowo-Pruska 1798.05.30 Nr 43]Brak komentarzy: